Főoldal Hírek A MEEVET kompetenciafejlesztést támogató projektje
A MEEVET kompetenciafejlesztést támogató projektje
0

A MEEVET kompetenciafejlesztést támogató projektje

0
0

A MUNKA JÖVŐJE (TEKINTETTEL TÖBBEK KÖZÖTT A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSRE, AUTOMATIZÁCIÓRA, DIGITALIZÁCIÓRA, A VÁLTOZÓ KÉSZSÉGIGÉNYEKRE, AZ IDŐSÖDŐ MUNKAVÁLLALÓKRA, VALAMINT A GLOBÁLIS VÁLTOZÁSOKRA) AZ ENERGETIKAI SZEKTORBAN TEVÉKENYKEDŐ, REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐK VONATKOZÁSÁBAN ELNEVEZÉSŰ, GINOP-5.3.5-18-2019-00139 JELŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság (MEEVET) 2020-21-ben valósította meg a regisztrált villanyszerelők kompetenciafejlesztését támogató projektjét, mellyel több, mint 200 villanyszerelő számára nyújtott szakmai-munkaerőpiaci szolgáltatást.
A rendelkezésre álló szakemberek hiánya országosan egyre súlyosabb gondot okoz a gazdaságnak, az építőiparnak és a lakosságnak is a villanyszerelési munkák ellátása területén is.
A foglalkoztatók, vállalkozások komoly munkaerőhiánnyal küzdenek, így a meglevő, tapasztalt regisztrált villanyszerelők szaktudásuk munkaidejük hatékony kihasználását egyes részfolyamatok – főleg az ügyviteli-adminisztrációs tevékenységek – elektronikus útra terelésével igyekeznek megoldani.
Ehhez az érintett régiókban területileg illetékes elosztói engedélyes szolgáltatók on-line bejelentési, ügyintézési felületek fejlesztésével és azok használhatóságának növelésével igyekeznek hozzájárulni.
Az elektronikus ügyviteli-adminisztrációs tevékenységek ellátásához azonban a regisztrált villanyszerelők jelentős része nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal, digitális kompetenciákkal, készségekkel. A 2020-ban megjelenő COVID-19 pandémia a digitalizáció, az elektronikus ügyviteli folyamatok használatára vonatkozó igényeket felerősítette, melyre válaszul a regisztrált villanyszerelők által végzett tevékenység ügyviteli-ügyintézési folyamatainak elektronikus útra terelése iránt jelentősen megnőtt az igény.
A GINOP-5.3.5 projekt keretében a 2020.03.01-i projektindítást követően megvalósult a 200 fős kérdőíves felmérés a kommunikációs, ügyviteli, bürokratikus, munkavégzési folyamatokról, a regisztrált villanyszerelők ügyintézési szokásairól, illetve ezzel párhuzamosan elvégeztük az online kommunikáció előnyeinek iparág és szakma specifikus felmérését és kutatását, a legjobb gyakorlatok összegyűjtését. Erre építve elkezdtük a szakmai módszertanok és megoldási javaslatok kidolgozását, a piaci és digitális fejlődési irányoknak történő megfeleléshez a fejlesztési-képzési lehetőségek vizsgálatát.
A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a regisztrált villanyszerelők több mint 95%-a nyitott az elektronikus felületen történő kommunikációra, azonban a 45-50 év feletti korosztály, azon belül is elsősorban a szakmunkás végzettséggel rendelkező villanyszerelők nem rendelkeznek olyan szintű informatikai alap tudással és gyakorlattal, amire biztonságosan lehetne építeni az elektronikus ügyviteli folyamatokat. Emiatt a szakemberek jelentős része idegenkedik az elektronikus eszközök használatától, az ügyviteli-adminisztrációs folyamatok online felületen történő elvégzésétől, nem tapasztalták még meg az elektronikus ügyintézés előnyeit, így a regisztrált villanyszerelők döntő többsége még mindig papír alapon rögzíti a helyszíni igényfelmérést és a megfelelő igénybejelentések beküldését.
Nyitottak azonban a munkafolyamatot könnyitő, elsősorban az altaluk is egyre szélesebb körben használt okostelefonokon futó applikációk használatára, a felület megismerésére, megtanulására.

Az elektronikus ügyviteli-adminisztrációs folyamatok használatát ezért az információ átadást mind offline, mind online tananyagban szükséges volt elkészíteni, úgy, hogy a tananyagok rövidek, tömörek, célzottak, könnyen érthetőek legyenek, és a lehető legátláthatóbb, számítógépen és okostelefonon is könnyen feldolgozható módon kellett azokat elkészíteni, legyen szó akár az elektronikus ügyviteli folyamat oktatásáról vagy a műszaki ismeretek átadásáról. Szinte minden megkérdezett célcsoporttag tisztában volt az online kommunikáció előnyei közül a gyors, praktikus és kényelmes elérhetőségről, azonban nem ismertek olyan szakmai jellegű, magyar nyelvű weboldalt, melyet munkájukhoz hatékonyan tudnának használni.
A kutatás alapján figyelembe véve a brainstorming során felvetett és kidolgozott javaslatokat és módosító indítványokat, a szakmai módszertani kiadványban kifejtett megoldási javaslatnak tartalmaznia kellett a tabletek helyett az újabb, nagyobb kijelzőjű okostelefonokra telepíthető alkalmazások, on-line felületek használatának bemutatását, és a kiemelten a 45-50 év feletti korosztály ill. a szakmunkások részére elkészítendő oktatási segédanyagok leírását ezen online felületek rutinszerű használatára.

A regisztrált villanyszerelők napi munkájuk során kapcsolatban állnak a közműszolgáltatók hálózati engedélyeseivel, akik fejlett ügyfélszolgálati és elektromos kommunikációs felületeket fejlesztettek a projekt megvalósításával párhuzamosan, az ügyintézés hatékonyságának és sebességének növelése érdekében. Ugyanakkor az fejlesztett ügyfélszolgálati, elektronikus ügyintézési megoldásokból fakadó előnyöket a projekt kezdetén sem a lakosság, sem a rendszerüzemeltetők nem élvezhették a villanyszerelők passzivitása, idegenkedése és tudás- és kompetenciahiánya miatt. A folyamat három szereplős, a lakosság, mint energiafelhasználó, a regisztrált villanyszerelő, mint munkavégző, és az energiaszolgáltatókon átívelő adminisztratív ügyintézési folyamatok kezelője, koordinátora a villanyszerelő. Ez a folyamat- és kompetenciafejlesztés a lakosság részére jelentős anyagi- és időbeli nyereséget hoz a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézési eljárások miatt.
Szükségesé vált tehát a projekt keretében a regisztrált villanyszerelők munkájához szükséges naprakész információk (műszaki, technológiai és szabvány ismeretek) digitális formában történő újragondolása és a lehetséges elektronikus csatornák felmérése, újratervezése és kiépítése. A MEE VET GINOP-5.3.5 projektje célul tűzte ki, hogy a villanyszerelőket megtanítsa a korszerű elektronikus ügyintézési módszerek és eszközök használatára online oktatási módszertan alkalmazásával, mivel naprakész információt a leghatékonyabb digitális úton biztosítani a villanyszerelők részére.
További jellemző kockázat a villanyszerelői szakma művelőinek egyre növekvő átlagéletkora, egyre nehezebb megfelelő referenciákkal rendelkező, képzett villamos szakembert találni. Az idősebb villanyszerelők nehézkesen használják az internetet, okos eszközöket, inkább ragaszkodtak a papír alapú ügyintézéshez. Alig használják az elektronikus nyomtatványokat és az elektronikus folyamatokat. A közüzemi szolgáltatóknál fejlesztett korszerű, elektronikus ügyintézési módszereket szinte alig használják, ragaszkodtak a személyes ügyfélszolgálati, papír alapú rendszerhez, mellyel a produktív munkától vonják el az időt, és nem tudták az elvárásoknak megfelelően gyorsítani a munkafolyamatokat.
A projekt keretében ezen a szemléleten változtatni kellett, megmutatva és megtanítva a kiváló szakembereket a modern eszközök használatára, a produktív villanyszerelői kapacitás minél nagyobb arányú felszabadítása, az ügyintézési idő csökkentése és az ügyfélelégedettség növelése érdekében.

A GINOP-5.3.5 projekt keretében az alábbi szakmai tevékenységeket végeztük el:
2020. március folyamán kérdőíves kutatást végeztünk a regisztrált szerelők körében. A kutatás célja a regisztrált villanyszerelők elektronikus ügyintézési szokásainak és az informatikai eszközök használatának felmérése volt. A kérdőívet 202 szerelő töltötte ki papír alapon és további 605 válaszolt online módon. Összeségében láthattuk, hogy életkortól függetlenül a regisztrált villanyszerelők több mint 95% nyitott az elektronikus felületen történő kommunikációra.
Az alapadatokból kiderült, hogy elsősorban az 50 év feletti korosztály, illetve a szakmunkás végzettséggel rendelkezők nem rendelkeznek olyan szintű informatikai alap tudással amire biztonságosan lehetne építeni az elektronikus ügyviteli folyamatokat, ezért idegenkednek az elektronikus eszközök használatától és nem bíznak ezen folyamatok előnyeiben, a regisztrált villanyszerelők döntő többsége még mindig papír alapon rögzíti a helyszíni igényfelmérést. Nyitottak azonban a munkafolyamataikat könnyitő, egyszerűen és gyorsan átlátható applikációk használatára, és azok megtanulására, amennyiben középtávon ezzel munkájuk hatékonyságát, és ezzel bevételeik mértékét is növelni tudják. A kutatásból, és a kapcsolódó brainstorming során arra következtettünk, hogy a pilot képzési tananyagot mind offline, mind online tananyag formájában el kell készíteni, és hozzáférhetővé kell tenni. A tananyagoknak rövidnek, érthetőnek és egyszerűnek kell lennie. Legyen szó akár az elektronikus ügyviteli folyamat oktatásáról vagy a műszaki ismeretek átadásáról.
A megoldási javaslatnak mindenképpen tartalmaznia kellett az újabb, nagyobb méretű okostelefonokra telepíthető alkalmazások használatát, és a kiemelten 45-50 év feletti korosztály ill. a szakmunkás végzettségűek képzését az online felületek rutinszerű használatára.
A fenti kutatás, brainstorming alapján a projekt keretében megtörtént:
• on-line tananyag kifejlesztése, az oktatási módszertanok kidolgozása, pilot csoport oktatása
• on-line oktatási felület kialakítása, oktatási anyagok elérhetővé tétele a célcsoport-tagok számára
• a célcsoport felé az ismeretek átadása a stúdióban elkészített videófelvételeken keresztül
• az oktatási anyagok kikerültek a projekt honlapjára: https://www.meevet.hu/tartalom/projektek
• informatikai rendszer átalakítása, adatbázis megoszthatóvá tétele az engedélyesekkel (E.ON)
• megújuló kommunikációs felület kialakítása az ügyvitel és műszaki ismeretek átadásához
• 120 fős kompetenciafelméréshez tartozó szakmai módszertani tanulmány elkészítése

Az elhúzódó járványügyi veszélyhelyzet miatt az oktatási módszertant úgy kellett kialakítanunk, hogy képesek legyünk a képzést minimális személyes érintkezéssel, tantermi, csoportos képzési alkalmak nélkül digitális-távoktatási képzéssel is megvalósítani, figyelembe véve az 50 év feletti célcsoporttagok veszélyeztetettségét. A pandémia kockázatainak csökkenésével újra a személyes képzési alkalmakat, a kapcsolatokat és az azonnali visszajelzések lehetőségét tartottuk és tartjuk fontosnak. A fenti célok megvalósítása érdekében megtörtént a tervezett okostelefonok és stúdióeszközök beszerzése, mely lehetőséget adott a digitális tananyag elkészítésére, és a célcsoporttal történő valós idejű digitális kapcsolattartásra is. Az online képzést sikeresen elvégző, és a digitális felületek használatának gyakorlati ismereteiről sikeresen számot adó regisztrált villanyszerelők digitális ügyintézői minősítést kaptak, melyet követően a továbbfejlesztett online ügyviteli rendszerek használatával kapcsolatos ismeretekről a szokásos továbbképzési alkalmakhoz kapcsolódóan tudnak számot adni.
A projekt eredményeinek köszönhetően a regisztrált villanyszerelői létszám az EON bekapcsoljuk.hu rendszerében több, mint kétszeresére növekedett. Az eredményekről, a projekt keretében kifejlesztett online oktatási anyagok elérhetőségéről, az online ügyintézői minősítés előnyeiről és elérésének módjáról a projekt által érintett két régióban a regisztrált villanyszerelőket hírlevélben értesítettük.
További feladat és célkitűzésünk, hogy a projekt által érintett két régión felül az ország egész területén elérhetővé tegyük a projekt során elért eredményeket, és az ott működő (egyébként átalakulás alatt álló) elosztói engedélyes szolgáltatókat is bevonjuk a digitális ügyintézési megoldások elterjesztésébe, további oktatási segédanyagok rendelkezésre bocsátásával a projekt eredményeinek országos szintre történő kiterjesztésével.

Közelgő események

Nincsenek jövőbeni események.

Piacvezető akarsz lenni?

fivosz-tagok

Most feliratkozhatsz a FIVOSZ hírlevélre:

FIATAL VÁLLALKOZÓKNAK SZÓLÓ ESEMÉNYEK+TUDÁS

Ezt havonta kapod, itt iratkozhatsz fel:

x
Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a FIVOSZ saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, és a szervezet működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos esetekben átadhatja elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz, sms útján, illetve postai úton Önt megkeresse. Adatai gépi úton kerülnek feldolgozásra. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni az alábbi címre elküldött levél útján 1146 Budapest, Thököly út 58-60. IV. emelet 404.

www.fivosz.hu | +36 1 785 7977 | [email protected] | NAIH nyilvántartási szám: NAIH-66446 | © 2007-2021 FIVOSZ, minden jog fenntartva. | Weboldal készítés: Plus Creative Agency